Zápis tažného zařízení

Klíčové informace

  • O zápis tažného zařízení se žádá na evidenci vozidel kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
  • Žadatel předloží vyplněnou žádost, velký a malý technický průkaz, typový list tažného zařízení potvrzený autorizovaným montážním pracovištěm, občanský průkaz (v případě vlastní montáže tažného zařízení je třeba předložit protokol o evidenční kontrole na žádost zákazníka z STK).
  • Při zastupování provozovatele je třeba doložit plnou moc.

Správní poplatky

 Zápis změny    50 Kč

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online