Úhrady za poskytnutí informací

Zde budou umístěna usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Sazebník úhrad