Územní plánování

Klíčové informace

 • Oddělení úřadu územního plánování vykonává působnost úřadu územního plánování pro správní území obce s rozšířenou působností (ORP) Břeclav podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
 • Oddělení úřad územního plánování na úseku územního plánování vykonává svou činnost pro celé správní území obce s rozšířenou působností Břeclav. Jedná se o tyto obce a města: Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice a Zaječí.
 • Provádí konzultační a poradenskou činnost vyplývající z činnosti úřadu územního plánování v celém ORP.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Břeclav (dále jen „úřad územního plánování") v přenesené působnosti:

 • Pořizuje územně plánovací dokumentace pro město Břeclav a na žádost obce ve svém správním obvodu:
  • Územní plány a jejich změny
  • Regulační plány a jejich změny
  • Pořizuje územně plánovací podklady:
   • Územně analytické podklady - pro celé ORP, které průběžně aktualizuje a každé 4 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci
   • Územní studie
   • Nejpozději do 4 let po vydání územních plánů a poté pravidelně každé 4 roky předkládá zastupitelstvům obcí ve svém správním obvodu „Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období“.
   • Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
   • Vydává závazné stanovisko podle §96b, není-li příslušný krajský úřad
   • Vkládá data do evidence územně plánovací činnosti.
   • V rámci své působnosti poskytuje územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.
   • Vykonává další činnosti podle stavebního zákona.