Voda je základ života

Tento fakt si lidé uvědomovali již od pradávna, a i proto se zdržovali vždy v blízkosti vodních ploch. Nejstarší civilizace fungovaly pouze díky významným řekám (Eufrat, Tigris, Nil, Žlutá řeka, atd.). Dnes si to bohužel tolik neuvědomujeme, díky technickým vymoženostem přežijeme snad všude, ale i tak využiji toho, že 22. 3. je Mezinárodní den vody a trochu si připomeneme proč je voda tak důležitá. V dnešní době má svůj den již snad všechno (pokrm, zvíře, organizace, sport…). Ale VODA JE ZÁKLAD ŽIVOTA.

            Abychom si alespoň trochu přiblížili význam vody, jak je úžasná a neobyčejná, musíme si uvědomit, kolik jí je a jak vzácná přitom může být.

Tato tekutina je druhá nejčastější látka ve vesmíru, pokrývá většinu povrchu naší planety (71%), ale pouze 2,5 % tvoří voda sladká, 0,68 % pak připadá na podzemní vodu (pro nás nejdůležitější), jezera obsahují jen 0,01 % a v řekách nám teče dokonce pouhých 0,0001 % z celkového množství vody na naší planetě.

Voda (H2O) tvoří cca 70 % hmotnosti lidského těla, až 90 % rostlinného a ztráta již 20 % je pro nás smrtelná. Funguje jako rozpouštědlo, ve kterém probíhá většina chemických dějů v organismu a je nepopíratelné, že by bez ní nemohl vzniknout život na Zemi.

Většina populace ale nemá dostatek sladké vody. Českou republiku tento problém zatím až tak netíží, ale více než miliarda lidí z celého světa pije zdravotně závadnou vodu a až 2,3 miliardy lidí nemají dostatečné množství vody pro hygienu. Každým rokem zemře ve světě více než pět milionů lidí na nemoci způsobené znečištěnou vodou nebo nedostatkem hygieny (cholera, úplavice, tyfus, atd.).

V poslední době se začíná více a více projevovat nepopíratelná klimatická změna, která v naší poloze v rámci Evropy je charakteristická výraznými změnami a extrémy v počasí. Celkové úhrny srážek se přitom za rok v jednotlivých letech příliš nemění, ale mění se jejich rozložení v roce a to je velice nerovnoměrné. Důsledkem toho jsme svědky přívalových dešťů, následných záplav, které se střídají s dlouhými obdobími sucha.

Hlavní příčinou nedostatku vody ve světě je to, že lidstvo spotřebovává takové množství zdrojů vody, že ho příroda sama není schopna doplnit.

Pitná voda je získávána převážně z podzemních rezervoárů, které jsou doplňovány hlavně srážkami. Nejlepší je proto dešťovou vodu zasakovat na místě kde dopadla a neodvádět do kanalizace. Jednak tím zatěžujeme čistírny odpadních vod, ale ochuzujeme také půdu o vodu a nedochází tak k doplnění cenných rezervoárů podzemních vod. Zaděláváme si tak nejspíš na velký malér.

Abychom zachovali alespoň část vodních zdrojů pro další generace, měli bychom se naučit lépe hospodařit a neplýtvat (například splachování toalety pitnou vodou). Může se to zdát až nemožné, ale v některých zemích je pitná voda dražší než ropa.

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí

Ladislav Toncr