"VŘ 007 OP LZZ89“ spočívající v zajištění odborných poradenských služeb a dodávek SW v oblasti bezpečnosti informací