Výměna zdravotně-technické instalace - MŠ Břeclav, Okružní