Místostarostové


1. místostarostou za Mladé a Neklidné je

Fotografie kontaktu

1. místostarosta, předseda komise pro strategické řízení

519 311 381

Schůzku je možné dohodnout u asistentky na telefonních číslech 519 311 391, 519 311 384.

 V gesci 1. místostarosty je majetek města, investice, sociální oblast, vnitřní správa úřadu. 

 Místostarostou za KDU-ČSL je 

Fotografie kontaktu

místostarosta, předseda komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

519 311 216

Schůzku je možné dohodnout u asistentky na telefonním čísle 519 311 382

 V gesci místostarosty jsou příspěvkové organizace města, ekonomika, školství, kultura a sport.