Co potřebuji ke kácení dřeviny na svém pozemku?


Ke kácení dřevin přesahujících stanovené parametry je třeba povolení obecního nebo městského úřadu obce, v jejímž katastru se dřeviny nacházejí. MěÚ Břeclav, odbor životního prostředí povoluje kácení v katastrálních územích Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves. Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, nájemce nebo uživatel pozemku. Podává-li  žádost někdo jiný než vlastník, musí žádost obsahovat souhlas vlastníka.

Žádat o povolení je třeba, pokud budete kácet tyto dřeviny:

  1. dřeviny o  obvodu kmene 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí
  2. pro zapojené porosty dřevin o výměře větší než 40 m2
  3. pro dřeviny, které jsou součástí stromořadí a významného krajinného prvku  (i v případě, že obvod kmene jednotlivých dřevin je menší než 80 cm)

 Není třeba žádat o povolení ke kácení pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň, které lze  kácet bez povolení.

Formulář žádosti  najdete ZDE.

Agendu vede Ing. Markéta Nováková, tel. 519 311 218, e-mail: marketa.novakova@breclav_eu, na kterou můžete  směřovat případné dotazy.