Seznam zařízení provozovaných podle § 14 zákona o odpadech


Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa