Cestovní doklady


Cestovní doklady

Stav vyřizovaných dokladů - cestovní doklady

Žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, které byly podány na Městském úřadu Břeclav do:

23. 09. 2022   (včetně) 

jsou již vyřízeny a hotové doklady jsou připraveny k převzetí žadatelem. Nové cestovní pasy je možno vyzvednout na MěÚ Břeclav, nám.T.G.Masaryka 42/3, Břeclav, budova C, přízemí.

Infolinka "Občanské průkazy a cestovní pasy" - tel. 519 311 271

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 263
ilona.hajkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 240
marcela.janku@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik