Euroklíč


Klíčové informace

  • Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technicky kompenzačních zařízení (výtahů, svislých a schodišťových plošin, toalet apod.) osazených jednotným Eurozámkem (např. na úřadech, nádražích, v obchodních centrech apod.).
  • Euroklíč je možné použít v řadě zemí Evropy.
  • Městský úřad Břeclav, odbor sociálních věcí, zajišťuje distribuci Euroklíče - držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetic, stomik, autista, onkologický pacient, osoba s diagnózou roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cystická fibróza, nespecifické střevní problémy (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močové dysfunkce, rodiče dětí do tří let věku, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu Městského úřadu Břeclav.
  • Žadatelé na odboru sociálních věcí předloží občanský průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P.
  • Ostatním žadatelům bude Euroklíč vydán na základě občanského průkazu a čestného prohlášení podle cílové skupiny, do které patří.
  • Euroklíč je vydáván zdarma a může být využíván do doby platnosti průkazu TP, ZTP, ZTP/P. 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 322
jarmila.smidova@breclav_eu