Kácení dřevin rostoucích mimo les


 

Klíčové informace

  • MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí povoluje kácení v katastrálních územích Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves.
  • Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, nájemce nebo uživatel pozemku. Podává-li žádost někdo jiný než vlastník, musí žádost obsahovat souhlas vlastníka.
  • Není třeba žádat o povolení ke kácení pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha, nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Povolení je potřeba ke kácení dřevin přesahujících tyto parametry

  •       dřeviny o obvodu kmene 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí
  •       zapojené porosty dřevin o výměře větší než 40 m2
  •       dřeviny, které jsou součástí stromořadí a významného krajinného prvku (i v případě, že obvod kmene jednotlivých dřevin je               menší než 80 cm)

Kácení dřevin na městském pozemku

Pokud  má někdo zájem kácet dřeviny rostoucí na pozemku města, musí dát podnět na oddělení technických služeb MěÚ Břeclav, které zajišťuje správu zeleně na pozemcích ve vlastnictví města. Agendu vede Ing. Zdeněk Zugárek, tel: 519 311 408, e-mail: zdenek.zugarek@breclav_eu

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 218
731 428 223
kristyna.uhrova@breclav_eu