Kolaudační souhlas k užívání staveb vodních děl


Klíčové informace

  • Dokončenou stavbu vodního díla je možno užívat na základě kolaudačního souhlasu. 
  • Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu, spolu se zde uvedenými přílohami. 
  • K žádosti je nutno doložit i doklady, stanovené ve stavebním povolení.

Formuláře

Správní poplatky

Za vydání kolaudačního souhlasu se neplatí správní poplatek, pouze pokud bude požádáno po lhůtě k dokončení stavby, bude činit správní poplatek za provedení závěrečné kontrolní prohlídky 500 Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu