Kolaudační souhlas Speciálního stavebního úřadu


Klíčové informace

  • Žadatel podá vyplněnou žádost u Speciálního stavebního úřadu.

K žádosti žadatel předloží

  • Seznam provedených zkoušek 
  • Dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby 
  • Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, bude potřeba doložit také geometrický plán (netýká se chodníků)


Formuláře

Poplatky

Bez poplatku.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 338
603 896 797
darina.stollova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení