Konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese


 

Klíčové informace

  • Oznámení je podmínkou pro to, aby akce mohla být v lese konána. 
  • Fyzická nebo právnická osoba (pořadatel) podá oznámení o konání akce v lese nejméně 30 dnů před dnem konání této akce. 
  • Pokud konání akce v lese přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, podává se oznámení u místně příslušného krajského úřadu. 
  • Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí buď oznámení pouze vezme na vědomí, nebo (podle potřeby) do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky, jejichž dodržení je pro pořadatele akce závazné. 
  • Žádost se podává na předepsaném formuláři.

Oznámení o konání akcí v lesích přijímá Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí. V oznámení pořadatel uvede místo a termín konání předmětné akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Při konání organizované nebo hromadné sportovní akce (dále jen akce) nesmí být poškozován les se svým prostředím, ani objekty a zařízení sloužící hospodaření v lese.

Formulář

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 242
731 428 297
igor.pavlov@breclav_eu