Mezinárodní řidičský průkaz


Klíčové informace

  • Při žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je nutno předložit:
    • 1x foto - čelní pohled ze současné doby
    • doklad totožnosti - OP nebo pas (k pasu i doklad o trvalém pobytu)
    • platný řidičský průkaz
  • Vyhotovení dokladu je na počkání.

Správní poplatek
Za vyhotovení mezinárodního řidičského průkazu se platí poplatek 50 Kč.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 343
petra.hodonska@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 301
jana.musilova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 320
stepanka.tauchmanova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik