Stanovení místní - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost

K žádosti žadatel předloží

Návrh dopravního značení (situační plánek)
Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení