Náhradní rodinná péče


Klíčové informace:

Náhradní rodinná péče (dále NRP) je formou péče v případech, kdy rodiče z nejrůznějších důvodů nejsou schopni nebo ochotni starat se o své děti. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí s pozitivním vlivem na jejich psychomotorický a psychický vývoj.

Formy náhradní rodinné výchovy:

•    osvojení
•    pěstounská péče na přechodnou dobu
•    pěstounská péče
•    poručenství
•    svěření dítěte do péče jiné osoby

Pracovníci NRP ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče:

- vyhledávají děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou osvojení nebo pěstounské péče včetně pěstounské péče na přechodnou dobu,

- vyhledávají fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu

- poskytují sociální poradenství dětem i rodičům, osobám dítěti příbuzným a blízkým při řešení jejich rodinných i osobních problémů

- přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu

Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele – Městský úřad Břeclav, nám. T.G.M. 42/3, Odbor sociálních věcí, 1. patro, dveře č. 133.

Doporučujeme začít osobní návštěvou u pracovnice pro NRP, nejlépe po předchozí telefonické domluvě, která Vám sdělí potřebné informace a seznámí Vás s procesem zprostředkování náhradní rodinné péče.

K podání žádosti je třeba doložit následující doklady:

  • žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny 
  • na přechodnou dobu + dotazník k žádosti
  • zpráva o zdravotním stavu
  • potvrzení o příjmu
  • fotografie žadatelů  - z rodinného prostředí + fotografie formátu OP
  • zpráva o zdravotním stavu
  • doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu na území ČR
  • opis z evidence rejstříku trestů – zajistí pracovnice NRP
  • doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti
  • další formuláře, které předá žadatelům pracovnice NRP

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 269
petra.hrabicova@breclav_eu
519 311 268
sona.hrubesova@breclav_eu