Ohlašovací povinnost


Klíčové informace

Vodoprávnímu úřadu je potřeba ohlásit:

  • Udržovací práce na vodním díle
  • Obnovu vodního díla
  • Vodohospodářské úpravy

Formuláře

K ohlášení je potřeba doložit stanovisko správce příslušného vodního toku

Poplatky

Bez poplatku.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu