Oznámení o užívání vodního díla


Klíčové informace

  • Dokončenou stavbu vodního díla je možno užívat na základě oznámení o užívání stavby.
  • Oznámení je třeba podat na vyplněném tiskopise, spolu se zde uvedenými přílohami.
  • K oznámení je nutno doložit i doklady stanovené v souhlasu s provedením ohlášeného vodního díla.

Formuláře

 

Správní poplatky 

Za oznámení o užívání stavby se neplatí správní poplatek.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu