Paměťová karta řidiče


Klíčové informace

  • Paměťová karta umožňuje zálohování a kontrolu dat z tachografu.
  • Při podání žádosti je nutno předložit:
  1. Doklad o totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas (k pasu i doklad o trvalém pobytu).
  2. Řidičský průkaz.
  3. Při výměně paměťové karty řidiče je potřeba předložit dosavadní platnou kartu.

Správní poplatky

Správní poplatek činí 700 Kč.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 343
petra.hodonska@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 301
jana.musilova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 320
stepanka.tauchmanova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik