Klíčové informace:

 • Poskytuje odborné poradenství dětem i rodičům při řešení krizových situací.
 • Působí na rodiče, aby plnili povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti.
 • Poskytuje poradenství a pomoc v otázkách týkajících se péče a výživy nezletilých dětí při rozvodech a rozchodech rodičů, v kontaktech dítěte s druhým rodičem.
 • Pomáhá s řešením problémů souvisejících s péčí o dítě, zvláště mají-li dlouhodobé trvání nebo jsou takové intenzity, že jsou příčinou nepříznivého vývoje dítěte.
 • Doporučuje využití odborné poradenské pomoci.
 • Zastupuje nezletilé u soudu nebo jiných institucí.
 • Sleduje výkon ústavní nebo ochranné výchovy nezletilých dětí.
 • Řeší problematiku dětí narozených mimo manželství.
 • Řeší problematiku určení a popření otcovství.
 • Řeší případy domácího násilí.
 • Jedná s rodinou a dítětem. OSPOD má právo jednat s dítětem samostatně bez dalších osob. Nejedná se o výslech, ale o pohovor s dítětem.
 • Provádí šetření v místě bydliště, ve škole a dalších zařízeních a to bez předchozí domluvy. Prakticky to znamená, že OSPOD má právo na vstup do domácnosti bez předchozího ohlášení.
 • Přijímá oznámení. Na OSPOD se může obrátit rodič i samotné nezletilé dítě nebo kdokoliv, kdo chce upozornit na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Oznámení lze podat osobně, emailem, telefonicky nebo anonymně. 

Vzory návrhů k soudu v opatrovnickém řízení:

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 206
marta.fadrna@breclav_eu
519 311 351
dagmar.gacikova@breclav_eu
519 311 265
romana.mauricova@breclav_eu
519 311 307
iva.ratajska@breclav_eu
519 311 321
sarka.virgovicova@breclav_eu