Povolení k provedení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy


Klíčové informace

  • Žadatel podá vyplněnou žádost u Speciálního stavebního úřadu.

K žádosti žadatel předloží

  • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchod. rejstříku, živnost. list, jiný obdobný doklad)
  • Situační zákres
  • Stanovisko správce (vlastníka) komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav)
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav


Formuláře

Poplatky

Bez poplatku

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení