Povolení připojování pozemních komunikací


Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.

Přílohou žádosti žadatel předloží

Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo obdobný doklad)

Vhodný situační zákres širších vztahů

Doklad o vlastnictví připojované nemovitosti v aktuálním vyhotovení (snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí)

Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)

Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR s připojením

Stanovisko vlastníka přilehlého chodníku (OÚ, MěÚ), nachází-li se v místě připojení

 

Formuláře

Poplatky

Žadatel zaplatí správní poplatek 500 Kč.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení