Registrace nového vozidla s českým technickým průkazem


Klíčové informace

  • O přihlášení vozidla se žádá u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností.
  • Žadatel předloží žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, technický průkaz, zelenou kartu, doklad o nabytí a doklad totožnosti.
  • Při zastupování provozovatele případně vlastníka je třeba doložit ověřenou plnou moc.
  • Žadateli bude vydán malý technický průkaz a registrační značky.

Formuláře 

 

Správní poplatky

Motocykl do 50 ccm                  300,- Kč

Motocykl nad 50 ccm                500,- Kč

Přípojná vozidla do 750 kg        500,- Kč

Přípojná vozidla nad 750 kg      700,- Kč

Ostatní vozidla                           800,- Kč

 

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 328
eva.noskova@breclav_eu
519 311 367
dana.hostinova@breclav_eu
519 311 360
eva.vondrackova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení