Registrace vozidla se zahraničními doklady


Klíčové informace

  • O přihlášení vozidla ze zahraničí doklady se žádá na evidenci vozidel kteréhokoliv obecního úřadu.
  • Žadatel předloží vyplněnou žádost, velký technický průkaz ze země původu vozidla, případně i malý technický průkaz (byl-li vydán), zelenou kartu, občanský průkaz a protokol o technické prohlídce před registrací z STK. V případě, kdy od první registrace vozidla neuplynula doba delší, než je pro danou kategorii lhůta od první registrace vozidla po první pravidelnou technickou kontrolu, postačí předložit protokol o evidenční kontrole.
  • Při zastupování provozovatele je třeba doložit ověřenou plnou moc.

Formuláře

 

Správní poplatky

motocykl do 50 cm3                           300 Kč

motocykl nad 50 cm3                         500 Kč

přípojné vozidlo do 750 kg               500 Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg             700 Kč

jiná vozidla                                          800  Kč            

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 340
zdenek.janicek2@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 437
vlastimil.zalesak@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení