Registrační značka na přání


Klíčové informace

  • O přidělení registrační značky na přání se žádá na evidenci vozidel kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností.
  • Žadatel předloží vyplněnou žádost s navrhovaným zněním registrační značky a TP vozidla.
  • Registrační značku na přání je možno vytvořit kombinací čísel a velkých písmen, s výjimkou písmen G, CH,O,Q a W.
  • Registrační značka musí obsahovat 7 znaků pro motocykl a 8 znaků pro auto, v případě užití písmen musí obsahovat minimálně jedno číslo.
  • Registrační značka na přání nesmí obsahovat slova, která jsou hanlivá, podněcující k rasismu, xenofobii a k nenávisti vůči některé skupině obyvatel.

Formuláře

Správní poplatky

5 000 Kč za jednu tabulku

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 340
zdenek.janicek2@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 437
vlastimil.zalesak@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení