První řidičský průkaz


Klíčové informace

  • Požádat o vydání nového řidičského průkazu můžete u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde podepíšete žádost o vydání řidičského průkazu a čestné prohlášení, že nejste držitelem řidičského průkazu jiného členského státu EU a nebyl vám uložen zákaz řízení. 
  • Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost žadatele z důvodu pořízení jeho fotografie a podpisu.
  • K žádosti přiložíte záznam o zkouškách z odborné způsobilosti spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti a platný občanský průkaz.
  • U osob, které nejsou plnoleté, musí být přítomen zákonný zástupce k udělení písemného souhlasu.
  • Pokud se jedná o rozšíření řidičského oprávnění musíte předložit stávající řidičský průkaz.
  • Řidičský průkaz si lze vyzvednout pouze u stejného obecního úřadu, kde o něj bylo požádáno.

Poplatky

  • Správní poplatek u prvopisu (vydání prvního řidičského průkazu) činí 200,- Kč a nelze požádat
    o expresní vydání. Řidičský průkaz si můžete vyzvednou za dvacet kalendářních dnů po podání žádosti.
  • V případě rozšíření řidičského oprávnění lze využít expresního vydání do pěti pracovních dnů, kde je výše správního poplatku 700 Kč.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 343
petra.hodonska@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 301
jana.musilova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 320
stepanka.tauchmanova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik