Povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovaní §77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.


Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.

 

K žádosti žadatel přiloží

  • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
  • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav) s udělením výjimky
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav

 

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení