Údržba hřbitovů


Klíčové informace

Město Břeclav je správcem a provozovatelem veřejných pohřebišť na území města Břeclavi, kterými jsou hřbitovy:

 • Břeclav-město (ulice Lanžhotská)
 • Stará Břeclav (ulice Hřbitovní)
 • Poštorná (ulice Hájová)
 • Charvátská Nová Ves (ulice kpt. Nálepky)

Služby související s provozem hřbitova

Na uvedených hřbitovech město zajišťuje služby související s jejich provozem. Jedná se o mobiliář hřbitova, vodné, správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, údržbu obřadních síní, oplocení, zajišťování likvidace odpadu apod. Dále mezi tyto služby patří:

 • Svoz odpadkových košů
 • Sečení trávníků
 • Shrabávání listí a úklid travnatých ploch
 • Údržba památných hrobů
 • Údržba pomníků rudoarmějců
 • Zametání vydlážděných chodníků
 • Odstranění prorůstajícího plevele z vydlážděných chodníků a sypaných cest
 • Odstranění plevele mezi obrubami hrobů a dlážděnými chodníky nebo sypanými cestami
 • Zametání před obřadními síněmi.

Provozní doba hřbitovů

Leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec – 7:00 – 19:00 hodin.

Duben, květen, červen, července, srpen, září – 6:00 – 21:00 hodin.

Památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle – 6:00-21:00 hod.

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 424
731 680 151
klara.pyskata@breclav_eu