Umísťování kamen a topidel na tuhá paliva (dřevo, pelety), krbů či krbových kamen s krbovou vložkou a kotlů na zemní plyn


Klíčové informace

  • Žádat o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona je třeba, pokud budete vytápět objekt:
  1. Pomocí spalovacího zdroje o tepelném výkonu 2 - 300 kW.
  2. Jedná se o novostavby rodinných domů, rekonstrukce, přístavby a nástavby, změny užívání objektů a rodinné domy bez ohledu na zastavěnou plochu, pokud bude vedeno územní, stavební řízení nebo bude vydán kolaudační souhlas, kde bude instalován zdroj znečišťování ovzduší - krb s krbovou vložkou, krbová kamna, kotel na dřevo, plynový kotel.
  3. Týká se taktéž staveb pro rodinnou rekreaci, staveb vinných sklepů. 
  • Žádost o závazné stanovisko podává vlastník, stavebník nebo zástupce či projektant v zastoupení, a to na základě plné moci.
  • Je třeba uvést přesný popis a technickou specifikaci stacionárního zdroje, typ paliva, výkon, umístění, odtah spalin.

Formulář

Pro více informací se můžete obrátit na