Uznání honitby


 

Klíčové informace

  • Vytvoření a uznání honitby je nutné k výkonu práva myslivosti.
  • O uznání honitby žádá vlastník honebních pozemků v případě honitby vlastní, nebo v případě společenstevní honitby přípravný výbor honebního společenstva (zde se v souběhu podává žádost o registraci HS).  

 

Žádost musí obsahovat

• Doklady o vlastnictví honebních pozemků (výpis z listů vlastnictví k navrhovaným parcelám z katastru nemovitostí).

• V případě společenstevní honitby návrh na registrací HS s doklady, že vlastníci honebních pozemků vytvořili HS a mají souvislých min. 500 ha honebních pozemků.

Pro více informací se můžete obrátit na