Vybudování studny ve společném územním a stavebním řízení


Klíčové informace

  • Fyzická i právnická osoba musí požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě studny a současně požádat o povolení k nakládání s podzemními vodami.
  • Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s projektovou dokumentací pro společné povolení, plán kontrolních prohlídek stavby, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, závazné stanovisko orgánu územního plánování, vyjádření hydrogeologa.  

U právnických osob je potřeba k žádosti stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno.

Pokud se bude jednat o kopanou studnu hloubky 3 m a více, nebo vrtanou studnu hloubky 30 m a více, jedná se o báňské dílo a k žádosti nutno doložit závazné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro územní krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno.    

 

Správní poplatky

Územní rozhodnutí 300 Kč + stavební povolení 300 Kč

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu