Výměna řidičského průkazu


Klíčové informace

  • Požádat o vystavení nového řidičského průkazu můžete u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
  • Žádost o vydání nového řidičského průkazu se tiskne elektronicky, žadatel ji podepíše na přepážce.
  • K žádosti předložíte stávající řidičský průkaz a platný občanský průkaz. Řidiči starší 65 let navíc předloží posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ke kontrole.

Poplatky

  • Výměna řidičského průkazu, u něhož končí platnost, je zdarma.
  • Pokud žádáte o výměnu z důvodu změny údajův řidičském průkazů (např. změna příjmení atd.), činí správní poplatek 200 Kč.
  • V případě expresního vydání do pěti pracovních dnů je výše správního poplatku 700 Kč.

Lhůty

Zhotovení nového řidičského průkazu trvá cca 20 kalendářních dnů.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 343
petra.hodonska@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 301
jana.musilova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 320
stepanka.tauchmanova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik