Vypouštění odpadních vod do vod podzemních


Klíčové informace

  • K vypouštění odpadních vod do vod podzemních je třeba povolení vodoprávního úřadu.
  • Jedná se o vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb pro bydlení, jednotlivých staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby.
  • Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu spolu s uvedenými přílohami.
  • Ve všech případech je nutno doložit stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 
  • Ve všech případech je nutno doložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí - hydrogeologa. 

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu