Vypouštění odpadních vod do vod povrchových


Klíčové informace

  • K vypouštění odpadních vod do vod povrchových je třeba povolení vodoprávního úřadu.
  • Jedná se např. o vypouštění z čistíren odpadních vod, myček apod.
  • Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu, spolu s uvedenými přílohami.
  • Ve všech případech je nutno doložit stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 
  • Ve všech případech je nutno doložit stanovisko správce příslušného vodního toku. 

 

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu