Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace


Klíčové informace

  • K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek, do kanalizace, je třeba povolení vodoprávního úřadu.
  • Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu spolu s uvedenými přílohami.
  • Ve všech případech je nutno doložit souhlas vlastníka, popř. provozovatele kanalizace s vypouštěním.

Formuláře

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu