Vysazování rychle rostoucích dřevin


 

Klíčové informace

  • V případě výsadby geograficky nepůvodních dřevin, mezi něž patří tzv. japonské topoly, je  třeba podat žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí.
  • Rychle rostoucí dřeviny se pěstují na dřevo nebo štěpku na topení. Za tímto účelem  jsou do krajiny vysazovány také druhy dřevin, které jsou v České republice nepůvodní. 

Žádost musí obsahovat

  • Jméno, adresu, datum narození/IČ a telefon žadatele.
  • Parcelní čísla pozemků.
  • Popis záměru s uvedením druhu dřeviny.

Formulář

V souhrnném vyjádření bude uvedeno, jak je nutné před výsadbou dřevin dále postupovat.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 218
731 428 223
kristyna.uhrova@breclav_eu