Záštita starosty


Klíčové informace

  • Záštita starosty města je projevem zájmu a morální podpory pořadatelům kulturních, sportovních, společenských a dalších veřejně prospěšných aktivit na území města.
  • Poskytnutí záštity je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není kompetentním orgánem města rozhodnuto jinak.
  • O poskytnutí, popř. odejmutí záštity rozhoduje starosta města.
  • Pořadatelům akcí, nad kterými starosta převzal záštitu, může být současně udělen souhlas s užíváním znaku města v souvislosti s konanou akcí (pokud o něj požádají). 
  • Potvrzení o udělení záštity starosty města obdrží žadatel v tištěné podobě.

V žádosti o záštitu je potřeba uvést:

1) Název akce, termín a místo konání.
2) Účel akce.
3) Předpokládanou návštěvnost.
4) Způsob prezentace městského znaku a faktu, že nad akcí převzal záštitu starosta města.

Žádosti o udělení záštity doručte poštou, osobně nebo elektronickou poštou na sekretariát starosty.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 391
731 428 217
drahomira.kondllova@breclav_eu