Zápis tažného zařízení


Klíčové informace

  • O zápis tažného zařízení se žádá na evidenci vozidel kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
  • Žadatel předloží vyplněnou žádost, velký a malý technický průkaz, typový list tažného zařízení potvrzený autorizovaným montážním pracovištěm, občanský průkaz (v případě vlastní montáže tažného zařízení je třeba předložit protokol o evidenční kontrole na žádost zákazníka z STK).
  • Při zastupování provozovatele je třeba doložit plnou moc.

Formuláře

Správní poplatky

 Zápis změny    50 Kč

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 340
zdenek.janicek2@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 437
vlastimil.zalesak@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení