Ztráta nebo odcizení občanského průkazu


Klíčové informace

 • Držitel občanského průkazu je povinen chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití.
 • Je povinen neprodleně ohlásit pověřenému úřadu (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy) nebo Ministerstvu vnitra, pokud u něj současně žádá o vydání OP ve zrychleném režimu, že nastaly výše uvedené skutečnosti. V případě ztráty a odcizení občanského průkazu lze tuto skutečnost ohlásit Policii ČR.
 • V zahraničí ohlásit neprodleně poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití OP, k němuž došlo v zahraničí, pověřenému zastupitelskému úřadu.
 • Občan je povinen po ohlášení této události požádat nejpozději do 15 dnů o vydání nového občanského průkazu.

Jak postupovat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu

 • Osobně, prostřednictvím své datové schránky nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu s uznávaným elektronickým podpisem držitele ohlásit ztrátu nebo odcizení.
 • Ztrátu nebo odcizení může ohlásit za držitele občanského průkazu také jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem.
 • Tímto ohlášením skončí platnost občanského průkazu.
 • Nalezený občanský průkaz musíte odevzdat a nemůžete jej používat. Neodevzdání občanského průkazu, u něhož byla ohlášena ztráta nebo odcizení, je přestupkem.
 • Občan je povinen nejpozději do 15 dnů po ohlášení této události požádat o vydání strojově čitelného občanského průkazu s biometrickými údaji.
 • Lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dnů. Občanský průkaz lze vydat za správní poplatek také ve zkrácené lhůtě a to do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Občanské průkazy vydané ve zkrácené lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze na Ministerstvu vnitra!
 • Při podání žádosti je občan povinen prokázat svoji totožnost (např. rodným listem, cestovním dokladem, řidičským průkazem).

Správní poplatky

Za vydání nového občanského průkazu po ztrátě nebo odcizení činí správní poplatek 200,- Kč.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 279
dana.hanzlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 201
hana.fikrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 277
gabriela.krivankova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik