Úředníci vyrážejí do ulic

Úředníci dnes znovu vyrážejí do terénu a budou pomáhat udržovat pořádek ve městě. Začlenění pracovníků odboru sociálních věcí a pracovníků projektu „Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav“ do terénních týmů s asistenty prevence kriminality (APK) a domovníky preventisty (DP) probíhají 3x týdně a začínají přinášet ovoce.

"Nový model sociální práce zkoušíme od minulého týdne. Neustále se opakují stížnosti, že prostor hlavní třídy ve městě okupují lidé, kteří jsou sociálně vyloučeni. Tento problém vnímáme a jsem rád, že se nám podařilo připravit plán, jak ho řešit. Každý týden budou vyrážet do terénu spolu s asistenty prevence kriminality a preventisty také sociální pracovníci městského úřadu. Jsou označeni visačkami a jejich úkolem, je řešit problémy ve městě přímo v terénu," upřesňuje cíl projektu místostarosta Břeclavi Jakub Matuška. "Jak bude tento nový model fungovat, ukáže čas. První vyhodnocení proběhne po konci letošního roku."

Při společných výpravách řešili úředníci nejeden přestupek, pomáhali při ztrátě nebo krádežích občanských průkazů, pomoc poskytli zmatené osobě s psychickým onemocněním, která do Břeclavi zabloudila. Museli občas i přivolat hlídku městské policie.

Spolupráce se zaměstnanci úřadu v terénu má přinést těsnější propojení práce úředníků s pracovní činností APK a DP při řešení problémů, které vznikají při kontaktu s osobami v nepříznivé sociální situaci na území města Břeclavi, u sociálně slabých občanů nebo v problémových lokalitách. V první fázi projektu do konce roku 2020 půjde o zmapování situace v problémových lokalitách a vyhodnocení pomoci občanům.

119826252_3441275139229277_7804366919899389025_o.jpg

119684905_3441273632562761_4165298265072661308_o.jpg