Úspěšný projekt bude pokračovat

Osvědčení o odborné profesní způsobilosti si na závěr projektu převzali dva úspěšní břeclavští Domovníci – Preventisti. Dominika Hečková a Petr Gorol jsou oceněnými spolupracovníky města v projektu zaměřeném na podporu činnosti Domovníků – Preventistů.

Projekt je zaměřen na zvýšení jejich kompetencí a jejich podporu na pracovním trhu s cílem zvýšit pocit bezpečí obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě a jejím blízkém okolí. Projekt byl dotován z Operačního programu Zaměstnanost po dobu dvou let částkou téměř 2 miliony korun a jeho podpora končí na konci května.

Perfektní týmová spolupráce pracovníků majetkového odboru v roli mentora, sociálního odboru a garanta vytvořila pro oba spolupracovníky v Břeclavi podmínky pro úspěch v jejich práci. Zatímco pro Domovníka – Preventistu je důležitá spolupráce a kontakt s městem, aby byl schopen rychle řešit problém, který nastane, pro město je klíčová zase jejich znalost prostředí, kde působí. Roli zde hraje také to, že spolupráce je dlouhodobá. Současný úspěch vznikl ze společného více než pětiletého úsilí, protože v čerpání dotačních titulů je Břeclav v sociální oblasti úspěšná.

 „Projekt jednoznačně přispěl ke zlepšení situace na ulici Riegrova i v jejím okolí. Záleží nám na tom, aby to fungovalo, tak chceme pokračovat se stejnými lidmi. V této chvíli není ale dotační titul vypsaný. Už v letošním roce požádáme o další dotační peníze s cílem, aby projekt mohl pokračovat,“ uvedl místostarosta Jakub Matuška. O nový projekt město požádá v další dotační výzvě, aby mohl být projekt podpořen opět státem.

Projekt byl součástí komplexu opatření, která jsou zanesena ve Strategickém plánu sociálního začleňování a ověřeným nástrojem, který v Břeclavi funguje již několik let.