Úspěšný projekt pomohl dostat na trh práce téměř čtyřicet lidí

Odstraňování bariér při vstupu na trh práce v Břeclavi byl název projektu, který pod taktovkou Technických služeb Břeclav probíhal od července 2020 do konce června letošního roku.
Cílem projektu bylo pomoci minimálně 106 osobám v nepříznivé sociální situaci v orientaci na trhu práce, získat dovednosti umožňující uplatnění na trhu práce a pomoc s obnovou pracovních návyků. Mimo získání tzv. tréninkových pracovních míst umožnil projekt účastníkům také získat znalosti prostřednictvím kurzů finanční a počítačové gramotnosti nebo oddlužení.
"Projekt zaměstnávání v Technických službách se osvědčil. Nejenže poskytuje práci lidem, kteří mají dlouhodobý problém ji sehnat, ale poskytuje náhradní program těm, kteří by se jinak nudili na ulicích,“ přiblížil výsledky projektu místostarosta Jakub Matuška.
Na tréninkovém pracovním místě si uživatelé vyzkoušeli práci Technických služeb, a to především v péči o městskou zeleň a mobiliář. Za dobu trvání projektu se podařilo 39 osob umístit na volném trhu práce. Projektem celkem prošlo 123 osob, z toho 77 tréninkovým pracovním místem, 63 využilo možnost vzdělávání. Celkové výdaje na projekt byly přes osm milionů korun. Všechny cíle projektu byly bezezbytku splněny.
Cílovou skupinou osob v nepříznivé sociální situaci byli především lidé v dluhové pasti, důchodci, matky samoživitelky, zástupci etnické menšiny, lidé bez domova i osoby s psychickým i fyzickým hendikepem. Tento projekt byl pro město Břeclav velkým přínosem, proto by chtělo v této cestě pokračovat. Už o prázdninách bude vyhlášen Evropskou unií (Evropský sociální fond) dotační projekt s podobným cílem, takže město plánuje o finanční podporu v této oblasti opět požádat.