Uzavírka křižovatky ul. Sovadinova a Na Zahradách začne 3. dubna

V termínu od 3. 4. 2018 do 6. 4. 2018 bude z důvodu rekonstrukce a napojení plynovodu uzavřena místní komunikace na ul. Sovadinova v úseku křižovatky ulic Sovadinova a Na Zahradách v Břeclavi.

Objízdná trasa linek MHD povede v tomto období po ulici 17. listopadu, nám.T.G.M. a Národních hrdinů. Upozorňujeme občany, že po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Slovácká a Sovadinova v obou směrech. Náhradou budou obsluhovány zastávky nám. T.G.M.,městský úřad a Cukrovar v obou směrech.

Uzavřená křižovatka