Uzavření části odboru správních činností

V pátek dne 31.5.2019 bude z provozně technických důvodů UZAVŘENO:

• oddělení dopravy a přestupkového řízení,

• oddělení sociálních věcí,

• oddělení obecní živnostenský úřad

24. 5. 2019