Uzavření nádražního vestibulu

Správa železniční dopravní cesty informuje, že 30. července dojde k uzavření vestibulu břeclavské výpravní budovy. Jeho znovuotevření je naplánované zároveň s celkovým dokončením stavebních prací, tedy na konci června příštího roku.

Uzavření vestibulu souvisí se zahájením další etapy rekonstrukce nádražní budovy. Střední část objektu, kde se právě nachází vestibul, bude revitalizována a její průčelí dostane historizující vzhled původní budovy z 19. století. Ve vestibulu je potřeba realizovat takové stavební zásahy, které dlouhodobě nedovolí současné užívání veřejností.
Pro cestující veřejnost budou po dobu uzavření vestibulu sloužit tři trasy:
1. Vstup vedle restaurace (vedlejší vstup do budovy u úschovny zavazadel) do spojovací chodby mezi vestibulem a restaurací. Z chodby bude přístup do ČD centra a k pokladnímu kiosku RegioJet. Na nástupiště bude přístup pouze přes ČD centrum.
2. Stávající trasa z autobusového terminálu na 1. nástupiště.
3. Nový provizorní přístup na 1. nástupiště z parkoviště u pošty průchodem mezi poštou a restaurací.
Trasy budou vyznačeny provizorním značením. Informace o odjezdech vlaků budou umístěny v chodbě u ČD centra a na 1. nástupišti v buňce provizorní dopravní kanceláře.

Přístup v době uzavření vestibulu.jpg