Územní studie Břeclav – Ch. N. Ves, ulice F. Kňourka - pozvánka na jednání

Městský úřad Břeclav zve vlastníky dotčených pozemků na jednání, na kterém budou seznámeni s rozpracovanou Územní studií Břeclav – Charvátská Nová Ves, ulice Františka Kňourka – plocha S2. Územní studie bude vlastníkům představena dne 21.1.2019 v 16:30 hod. na MěÚ Břeclav v zasedací místnosti č. 112.

Územní studie řeší dosud nezastavěné území v Charvátské Nové Vsi za fotbalovým hřištěm při ul. Františka Kňourka a stávající zástavbou ul. SNP. V platném Územním plánu Břeclav je tato plocha označena ve výkresu základního členění S2.

Územní studie ul. F. Kňourka.jpg