V Břeclavi byl modernizován městský kamerový dohlížecí systém

V druhé polovině roku 2019 došlo k plánované modernizaci stávajícího městského kamerového dohlížecího systému. Cílem projektu bylo pořízení a umístěni sedmi nových kamer. Původní kamery byly pořízeny již v roce 2012 a byly tři roky za hranicí své životnosti.

V případě závady na některé z nich už by oprava nebyla možná z důvodu zastaralé technologie. Výměnou kamer došlo k technologické modernizaci jednotlivých kamerových bodů a tím i zvýšení spolehlivosti a eliminaci poruch. Modernizace byla plánována i z důvodu celkového zajištění bezpečí obyvatel i návštěvníku města.

Na tento projekt město získalo finanční podporu z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR ve výši 350 000 Kč, dalších 315 343 Kč zaplatilo město ze svého rozpočtu.

KAMERY MAPA.png

25. 11. 2019