V Břeclavi se jednalo o způsobech efektivního řízení měst a obcí

Město Břeclav ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR uspořádalo ve čtvrtek 18. října v Domě školství celostátní konferenci Efektivní veřejná správa.

Účastníky konference přivítal tajemník břeclavského městského úřadu Zdeněk Opálka: "Chtěli bychom, aby se tato konference stala základem užší spolupráce, abychom dokázali efektivně řešit problémy, které naše práce přináší. Nejsme navzájem konkurenty, každý úřad je v něčem výborný a proto je dobré si předávat zkušenosti."
Představitelé samospráv, zástupci ministerstva vnitra i Národní sítě Zdravých měst si vyměnili zkušenosti se zaváděním moderních metod řízení měst a obcí a jednali o dalším strategickém směřování veřejné správy. Mezi tématy konference byla mj. digitalizace veřejné správy, řízení kvality, energetický management nebo efektivní způsoby řízení městských příspěvkových organizací. Městský úřad Břeclav na konferenci představil svůj integrovaný systém managementu dle normy ISO 9001:2015, který byl úspěšně zaveden v letošním roce.

DSC_2619.JPG

DSC_2630.JPG

DSC_2629.JPG

DSC_2638.JPG

DSC_2628.JPG